وسایل نقلیه اخیر

مرور آخرین وسایل نقلیه ای که به موجودی اضافه شده است.

CKD
مینی بوس مکسوس
MAXUS
0
CKD
ایسوزو 18 تن
FVR
0
CKD
ایسوزو 8 تن
NPR75M
0
CKD
ایسوزو 6 تن
NPR75K
0
CKD
ایسوزو 5.2 تن
NKR77
0
CKD
مینی بوس سحر
NPR75K MINIBUS
0
die($myQuery."

".mysql_error());